Hình ảnh cho thấy không phải vô lý mà AirPods thật lại mắc hơn hàng “nhái”

Những chiếc AirPods giả không chỉ mang đến trải nghiệm tệ, mà còn có thể...