Apple thử nghiệm màn hình đục lỗ trên iPhone 16 Pro

Dòng iPhone 15 mới ra mắt được hai tháng nhưng chúng ta đã có những...