Astell&Kern ra mắt máy nghe nhạc KANN Ultra và bluetooth DAC/Amp AK HB1

Astell&Kern ra mắt máy nghe nhạc KANN Ultra và bluetooth DAC/Amp AK HB1 Cả hai...