Cần phải làm gì khi điện thoại bị rơi vào nước?

Khi điện thoại bị ngấm nước không “cấp cứu” kịp thời có thể dẫn đến...