Điện thoại sạc nhanh hơn khi ở chế độ tiết kiệm pin?

(VTC News) – “Điện thoại có sạc nhanh hơn khi ở chế độ tiết kiệm pin...