Hình ảnh cho thấy đây rất có thể là viên pin của iPhone 16 Pro

Hình ảnh viên pin được cho là của iPhone 16 Pro đã được chia sẻ trên X,...