Chi tiền triệu ‘độ’ vỏ iPhone cũ thành 15 Pro Max

Không muốn dùng chiếc iPhone XR đã cũ nhưng chưa có điều kiện để nâng...

Đánh giá pin iPhone 15 Pro Max: Vẫn quá đỉnh với 9 tiếng onscreen

iPhone 15 Pro Max ngoài là chiếc smartphone cao cấp thì cũng là một trong...