Hướng dẫn sử dụng các câu lệnh cơ bản trong Terminal trên macOS

Terminal macOS là gì, cách mở terminal và những câu lệnh cơ bản nhất Terminal...