0922.758.666

Tag Archives: Mac

14 Th12

Các phím tắt trong Macos (Macbook, Macbook Air, Macbook Pro)

Với một người dùng mới hoặc một chuyên viên máy tính cũng có thể gặp chút khó khăn khi thao tác các phím tắt trong Macbook nói riêng và MacOS nói chung. Vậy trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn một số phím tắt khi dùng Macbook sẽ thấy đơn giản hơn. Hi vọng bài viết sẽ cung cấp thông tin cần thiết cho bạn khi sử dụng MacBook. (more…)

14 Th12

Các phím tắt trong Macos (Macbook, Macbook Air, Macbook Pro)

Với một người dùng mới hoặc một chuyên viên máy tính cũng có thể gặp chút khó khăn khi thao tác các phím tắt trong Macbook nói riêng và MacOS nói chung. Vậy trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn một số phím tắt khi dùng Macbook sẽ thấy đơn giản hơn. Hi vọng bài viết sẽ cung cấp thông tin cần thiết cho bạn khi sử dụng MacBook. (more…)

X