Có phải Apple đang tự nghiên cứu sản xuất pin?

Apple được cho là đang nghiên cứu sản xuất pin cho iPhone, iPad, Mac và...