Trên tay HyperJuice 245W USB-C GaN Charger – Bộ sạc di động đa cổng mạnh mẽ và nhỏ gọn nhất năm 2023

Trên tay HyperJuice 245W USB-C GaN Charger – Bộ sạc di động đa cổng mạnh...